Aldatu titularra

Ups! Ezin duzu prozedura hau burutu

Sentitzen dut zuri laguntzerik ez izatea, zerbitzu hau ez dugu zure udalerrian eskaintzen. Kontsulta ezazu zure Udaletxean informazio gehiagorako.

Gaur egungo kontratuaren datuak

Izapidea hasteko, aldaketa zein kontratu-zenbakitan egin nahi duzun eta egungo titularraren NANa identifikatu behar dituzu.

Titular berriaren datuak

Izapidearekin jarraitzeko, titular berriaren informazioren bat behar dugu

NAN, AIZ, Pasaportea edo IFK
Sartu IBAN formatuan

Eskatzailearen datuak

NAN, AIZ, Pasaportea edo IFK