Kudeaketa-sistemak eta ziurtagiriak

KUDEAKETA-POLITIKA INTEGRATUA

Garapen jasangarri baterantz lanean.  

 

Jakitun gara Aquarben gure jarduera zuzenean lotuta dagoela pertsonen bizi-kalitatearekin. Hori dela eta, gure erabakietan printzipio hauek aplikatzen saiatzen gara:

 • Bikaintasuna
 • Berrikuntza
 • Dialogoa
 • Negozio-garapen jasangarria
 • Tokiko garapena

 

Helburu hori lortzeko, kudeaketa-politika integratua dugu, garapen jasangarriaren hiru ardatzetan oinarritua: soziala, ingurunekoa eta eraginkortasuna.

" "

 

Ziurtagiriak ditugu, kalitateko zerbitzua emateko eta enplegatuei lan-giro egoki eta segurua emateko gure ahaleginekin bat datozenak.

 • Kalitate-ziurtagiria

  Aquarbek ongi daki konpromiso sozial handia dakarrela baliabide naturalak kudeatzeak, eta, horregatik, uste du kudeaketa horretan parte hartzeak pertsonen bizi-kalitatea hobetzen eta interes-taldeentzat balioa sortzen lagundu behar duela.

  • Kalitatea kudeatzeko sistema ISO 9001 arauaren arabera ziurtatzeak esan nahi du kanpoko erakunde batek aldian behin eta modu independentean egiaztatu behar dituela Aquarberen kudeaketa eta zerbitzu-ematea. Enpresaren kudeaketak etengabeko hobekuntza bermatzen du prozesu eta jardueretan, kalitatez eta eraginkortasunez garatzen direla ziurtatuta, gure bezeroak asebetetzea helburu betiere.
  • Xede horiek lortzeko, kudeaketa-eredu bakarra garatu dugu, balioa ematen diona erakundeari, gure Kalitatea eta Ingurumena Kudeatzeko Politikan xedatutako printzipio eta helburuekin bat.

  Aquarbeko Kalitatea Kudeatzeko Sistemak ISO 9001:2015 arauaren araberako ziurtagiria du.

 • Segurtasunaren eta arrisku-kudeaketaren ziurtagiria

  Lan-arriskuak prebenitzeko Sistemak hiru estrategia ditu oinarri, Lan-arriskuak Prebenitzeko Sistemaren esparruan gauzatzen direnak:

  • Ezbehar-indizeak mailaz maila eta apurka murriztea.
  • Batere tolerantziarik ez arrisku-egoerekiko, azpikontratak barne.
  • Prebentzioaren funtzioa negozioaren jardueretan txertatzea.

  Aquarbek prebentzio-kultura ezarri du berean, Lan-arriskuak prebenitzeko Legea formalki betetzetik harago doana: ISO 45001:2018 betekizunen araberako ziurtagiria du (uraren ziklo integralaren jarduera guztietan daude betekizun horiek).


  Aquarbeko Segurtasuna eta Lan Osasuna Kudeatzeko Sistemak ISO 45001 arauaren araberako ziurtagiria du.

 • Ingurumeneko ziurtagiria 

  ISO 14001 arauaren araberako ziurtagiria du gure Ingurumena Kudeatzeko sistemak, eta horrek esan nahi du kanpoko erakunde batek aldian behin eta modu independentean egiaztatu behar duela Aquarbek zorroz-zorrotz betetzen dituela zerbitzua ematean aplikatu beharreko ingurumenaren arloko legezko betekizunak, bai eta gizartearekiko zein ingurunearekiko hartu duen konpromiso esplizitua ere: biodibertsitatea errespetatzeko beharrezko neurri guztiak hartzea eta kutsadura prebenitzeko beharrezko neurriak ezartzea.

  Xede horiek lortzeko, kudeaketa-eredu bakarra garatu dugu, balioa ematen diona erakundeari, gure Kalitatea eta Ingurumena kudeatzeko Politikan xedatutako printzipio eta helburuekin bat.


  Aquarbeko Ingurumena Kudeatzeko Sistemak ISO 14001 arauaren araberako ziurtagiria du.